Akademie tradiční tibetské medicíny

Akademie tradiční tibetské medicíny

Jste zde: Domů   Kurzy   Psychologie a analýza snů

Psychologie a analýza snů

Úvod

Psychologie je nedílnou součásti tradiční tibetské medicíny (TTM). Na rozdíl od medicíny západní vnímá tibetská medicína tělo, energii a mysl jako neoddělitelné součásti člověka. V tomto holistickém systému je většina psychologických a psychiatrických problémů připisována poruchám energie rLung (větru), a zejména  poruchám “sRogzin rLung” – větru udržujícího život. Léčivými prostředky na tyto poruchy jsou strava, léky a vnější terapie, jejichž úkolem je rozehřání, výživa a zklidnění těla, což v konečném důsledku vede k vytvoření rovnováhy energie rLung. Důležitým aspektem léčby je také práce s myslí.

Tibetští lékaři jsou hluboce přesvědčeni o úzkém spojení mezi sny a zdravím. Tantrická duchovní tradice stejně jako TTM rozlišují tři základní prvky ovlivňující sny: vědomí, jemné energetické větry, čakry a energetické kanály. Tibetská analýza snů využívá různé techniky pro práci se sny, praxe čištění čaker a kanálů, a praxe vědomého snění a jógy snů.

 

Informace o kurzech

Dvou až třídenní kurzy analýzy snů jsou určeny těm, kdo se zajímají o psychologii v TTM a analýzu snů.

Hlavní témata:

 • základní teorie tradiční tibetské medicíny
 • základy tibetské buddhistické filozofie a její vztah k tibetské medicíně
 • koncept mysli a vědomí v tibetské kultuře
 • sny v tibetské kultuře (obecně)
 • lékařská analýza snů
 • postoj a filosofie vedoucí k uzdravení
 • práce se sny a jóga snů
 • důležité byliny v lékopise TTM používané při psychických poruchách

 

Analýza snů – 1. úroveň

Program kurzu:

 • definice vědomí v tibetské kultuře – jeho rozdělení a funkce
 • energie rLung, její rozdělení a funkce, jemná životní energie, pět elementů a jejich energie a funkce v těle
 • čakry a energetické kanály v těle, jejich funkce a vztah se sny
 • význam spánku; vnímání snů skrze pět smyslů
 • vztah mezi analýzou snů a TTM, klasifikace snů v TTM
 • vztah mezi dobou snění a sny
 • teorie a analýza snů u zdravých lidí, snění a  jeho význam
 • symboly ve snech
 • teorie a analýza snů u nemocných lidí, diagnóza nemocí pomocí analýzy snů, prognózy a terapie
 • úvod do práce se sny, sny jako podpora léčby energetických a duševních blokád
 • sny a duchovní praxe
 • úvod do jógy snů – nejhlubšího učení a praxe snů podle tibetské tradice

 

Analýza snů – 2. úroveň 

Kurz rozšiřuje znalosti a metody získané v průběhu prvního stupně s důrazem na psychologii v TTM a na práci se sny.

Práce se sny spočívá v možnosti využití snů k léčbě energetických a psychologických blokád. Studenti se naučí jak používat mantry ke koncentraci energií během spánku, aby bylo dosaženo jeho transparentnosti a objevily se prorocké sny. Práce se sny pomáhá v pochopení příčin nočních můr a v jejich léčení.

Analýza snů – 3. úroveň

Tenhle kurz umožňuje prohloubení znalostí a metod získaných na 1. a 2. úrovni a zlepšení praktické analýzy snů. Praxe snů byla důležitým duchovním aspektem v tibetské tantrické tradici. Proto tento kurz poskytuje vysvětlení místa a významu praxe snů v této duchovní tradici. Zaměřuje se také na jógu snů, která je formou intenzivního cvičení mysli. Studenti se v rámci kurzu naučí metody vědomého snění, meditace a vizualizace.

Termíny nejbližších kurzů zde


© 2024 Akademie tradiční tibetské medicíny
X