Akademie tradiční tibetské medicíny

Akademie tradiční tibetské medicíny

Jste zde: Domů   Tibetská medicína

Tibetská medicína

 

Základní principy

Tradiční tibetská medicína, neboli Sowa rigpa, doslova znamená “věda o léčení”. Je prastarým celostním systémem léčení, který vnímá lidské tělo jako celek a pracuje na všech úrovních – fyzické, energetické a mentální. TTM patří vedle TČM a ayurvédy mezi tři hlavní východní tradice uzdravení. Zahrnuje hluboké znalosti z anatomie, fyziologie a patologie, stejně jako účinné diagnostické a léčebné metody. Vyvinula vlastní systém přírodních ošetření jako léčení bylinami, masáže kunye, balneoterapie a akupunktury. Důležitou součástí léčby je také nastavení správné diety a změna životního stylu. Nedílnou součást tibetské medicíny tvoří také kompletní systém filozofie, kosmologie a jemné anatomie spojené s duchovní praxí.

Zdraví je chápáno jako mnoha-úrovňový stav rovnováhy mysli, energie a těla. V rámci těchto tří aspektů hraje energie významnou roli, neboť slouží jako spojení mezi tělem a myslí. Podle tibetské medicíny se energie objevuje vzájemným působením pěti elementů tedy prostoru, vzduchu, ohně, vody a země. Hlavní charakteristikou prostoru je prázdnota neboli potenciál, ze kterého se objevují všechny jevy. Element vzduchu vytváří pohyb, který přispívá k růstu a rozvoji elementu ohně. Jeho teplo a síla vedou ke vzniku elementu vody. Hlavní funkcí vody je tekutost a integrita, zatímco pro zemi je to pevnost a stabilita.

Pět elementů se kondenzuje do tří specifických vlastností, tzv. tří energií (ang. humors, tib. nyes pa, skt. dóša). Tyto tři energie se nazývají žluč (tripa), hlen (beken)vítr (lung); na úrovni mysli jsou spojeny s jednotlivými emocemi (hněv, nevědomost, chtění) a mají specifické vlastnosti – horké, studené a neutrální. Každá z nich plní v těle určité funkce a jejich rovnováha zajišťuje dobré zdraví a tělesnou pohodu.

 

Tři životní energie:

tibetský název (přepis Wylie) česky element  emoce obecné funkce specifické funkce
lung (rlung) vítr prostor, vzduch touha pohyb nervový systém, paměť, řeč, oběh, dýchání, vylučování, duševní aktivita
tripa (mkhris pa) žluč oheň hněv teplo regulace tělesné teploty, katabolismus, trávení, funkce jater a žlučníku, zrak, odvaha, odhodlání
beken (bad kan) hlen země, voda nevědomost stabilita, integrita anabolismus, vznik fyzické struktury těla, tělesné tekutiny, spánek, trpělivost, tolerance

 

Onemocnění se rozvíjí, když je křehká rovnováha tří energií narušena. K tomu může dojít vlivem vnitřních psychických faktorů, kterými jsou rušivé emoce – v tibetské medicíně se nazývají prvotní příčiny; nebo vlivem vnějších faktorů, jako je nesprávná strava, životní styl, vliv negativních energií a klimatu – známé jako sekundární příčiny.

Všeobecně je za primární příčinu všech nemocí považovaná nevědomost (tib. ma rig pa), neboli neznalost podstaty mysli. Toto tvrzení je shodné s buddhistickou filozofií, podle které je neznalost skutečné podstaty mysli příčinou veškerého utrpení včetně fyzického nebo psychického onemocnění. Díky práci s myslí můžeme dosáhnout stavu trvalého štěstí a zdraví.

Přestože systém tradiční tibetské medicíny je jedním z nejstarších na světě, dodnes se úspěšně praktikuje jak na východě tak i v západních zemích. Moderní vědecké výzkumy potvrzují mimořádnou prospěšnost této starobylé lékařské tradice.

 

Základní cíle léčby:

Prevence nemocí

Prevence nemocí, vhodná strava a zdravý životní styl jsou základem TTM. Většina chronických onemocnění naší doby je důsledkem duševních poruch, nevhodné stravy a špatného životního stylu. Příkladem jsou nemoci jako cukrovka či onemocnění kardiovaskulárního systému.

Léčení nemocí

Počáteční narušení energetické rovnováhy se pak projevuje na fyzické úrovni jako nemoc. Aby mohla být ztracená rovnováha mezi energiemi obnovena je třeba rozpoznat příčiny onemocnění a zvolit odpovídající způsob léčby.

 

Diagnóza v TTM

TTM používá tři základní diagnostické metody:

Pozorování (tib. lta ba – pozorovat) – posouzení formy a skladby těla pacienta, jeho kůže a smyslových orgánů, zvláštní důraz je kladen na charakter a vzhled jazyka a moči.

Vyšetření pohmatem (tib. reg pa – dotýkat) – vyšetření pulsu a citlivých míst. Vyšetření pulsu je velmi důležitá diagnostická metoda používaná ve většině východních tradic medicíny. Je třeba zdůraznit, že způsob analýzy pulsu v tibetské medicíně se liší od jiných systémů.

Rozhovor (tib. dri ba – dotazovat se)

 

Léčení v TTM

Čtyři základní léčebné metody v TTM jsou: strava, zdravý životní styl, léky a vnější terapie.

Strava 

Podle tibetské medicíny by každý člověk měl znát svou tělesnou konstituci, aby si podle ní vybral správnou stravu, která je nezbytná pro udržení tělesné rovnováhy.

Životní styl

Zdravý životní styl podle tibetské medicíny zahrnuje nejen pravidelné cvičení, ale také nalezení správné rovnováhy ve všech částech dne a ve všech aspektech života (bdění, spánek, stravování, cvičení, sex, práce, odpočinek). Doporučuje se najít si čas pro meditaci, dechová cvičení nebo jógu, které snižují fyzický a psychický stres, jenž je příčinou mnoha nemocí.

Léky

Tibetský lékopis obsahuje širokou škálu vícesložkových léčivých přípravků z bylin. Kromě rostlinných látek se používají také minerální látky a výjimečně látky živočišného původu. Většina léčebných látek pochází z Asie, ale existují minerály a byliny, které lze nalézt v Evropě. Tyto farmaceutické přípravky mohou mít  formu tablet, prášků, odvarů, extraktů, krémů a mastí. Hlavní charakteristikou tibetských léků je jejich vícesložkovost. Jednoduchý preparát může obsahovat 10 různých látek, zatímco jiné léky mohou mít až 70 komponentů. Složení léků je vybíráno na základě chutí a vlastností daných látek a napomáhá opětovnému získání rovnováhy mezi třemi energiemi. Moderní vědecký výzkum potvrzuje účinnost těchto léků (viz Padma AG).

Vnější terapie

Tradiční tibetská medicína nabízí celou řadu vnějších terapií a každá z nich může být použita samostatně nebo v kombinaci s jinými.

  • Masáž – kunye (tib. bsku mnye)

Kunye je formou terapeutické masáže a nedílnou součástí tradiční tibetské medicíny. Používá se k zachování nebo obnovení rovnováhy tří energií. (více)

  • Moxa – metsa (tib. me btsa) Moxa je vnější terapie zahřívání specifických bodů na těle. TTM používá  20 druhů moxování, které odpovídají jednotlivým zdravotním problémům.
  • Akupunktura thurče (tib. thur dpyad)

Tibetské umění akupunktury bylo na mnoho let  zapomenuto, ale díky práci a výzkumu Dr. Nida Chenagtsanga se v dnešní době znovu začíná používat. Tento systém se liší od všeobecně známého systému čínské medicíny.

  • Baňky – mebum (tib. me bum)

V tibetské medicíně se k úlevě od bolesti a uvolnění energie užívají měděné baňky.

Dále se používají terapie jako:

  • bylinná balneoterapie – lum (tib. lums)
  • pouštění žilou – targa (tib. gtarga)
  • obklady – dug (tib. dugs)
  • terapie tyčkami – jukčo (tib. dbyug bchos)
  • mongolská moxa – horme (tib. hor me) – moxa s použitím teplého oleje a bylin

 

 

© 2024 Akademie tradiční tibetské medicíny
X